Har du en bil, som har kørt sit sidste kilometer, og som står og fylder i din indkørsel? Så kan du få penge for den i form af en skrotpræmie. En skrotpræmie er en økonomisk kompensation, du kan få for at aflevere din gamle og udtjente bil til autoophug.

Hvad er en skrotpræmie?

En skrotpræmie er et tilskud, du kan få, når du afleverer din gamle bil til skrot. Tilskuddet gives af staten og er en økonomisk belønning for at skrotte din bil på en miljørigtig måde. Formålet med skrotpræmien er at reducere antallet af gamle biler på vejene og dermed mindske miljøbelastningen.

Hvordan fungerer en skrotpræmie?

For at få en skrotpræmie skal du kontakte en autoophugger, som er godkendt af Miljøstyrelsen til at skrotte biler. Autoophuggeren vil modtage din bil, tømme den for væsker og demontere de dele, der kan genanvendes eller sælges videre. Derefter vil bilen blive destrueret på en miljørigtig måde.

Når bilen er afleveret til skrot, vil du modtage en skrotpræmie. Præmiens størrelse afhænger af bilens vægt og alder, samt om den er registreret før eller efter 1. januar 2007.

Hvor meget kan jeg få i skrotpræmie?

Størrelsen på skrotpræmien afhænger af bilens vægt og alder. Hvis bilen er registreret før 1. januar 2007, kan du få en skrotpræmie på mellem 1.000 og 3.000 kr. Hvis bilen er registreret efter 1. januar 2007, kan du få en skrotpræmie på mellem 1.500 og 4.000 kr.

Kan alle biler skrottes?

Nej, ikke alle biler kan skrottes. For at bilen kan skrottes, skal den være afmeldt fra det danske motorregister. Hvis bilen stadig er registreret, skal den afmeldes først. Derudover skal bilen være i en tilstand, hvor den kan transporteres til autoophuggeren.

Hvor finder jeg en godkendt autoophugger?

For at være sikker på, at din bil bliver skrottet på en miljørigtig måde, er det vigtigt, at du kun benytter en godkendt autoophugger. Du kan finde en liste over godkendte autoophuggere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvad sker der med bilens nummerplader?

Når du afleverer din bil til skrot, skal du aflevere nummerpladerne til SKAT. Du kan enten aflevere nummerpladerne selv eller få autoophuggeren til at gøre det for dig. Når nummerpladerne er afleveret, bliver bilen afmeldt fra det danske motorregister.

Hvordan får jeg udbetalt min skrotpræmie?

Du vil normalt få udbetalt din skrotpræmie på stedet, når du afleverer bilen til autoophuggeren. Hvis du ønsker at få udbetalt skrotpræmien til en anden bankkonto end din egen, skal du medbringe dokumentation for, at du har ret til at disponere over kontoen.

Konklusion

En skrotpræmie er en god måde at skille sig af med en gammel og udtjent bil på en miljørigtig måde samtidig med, at man får en økonomisk kompensation. Det er dog vigtigt, at man finder en godkendt autoophugger og afmelder bilen fra motorregisteret, før man afleverer den til skrot. På den måde undgår man problemer med SKAT og sikrer, at bilen bliver skrottet på en miljørigtig måde.
Links:

skrotpræmie

autoophug