+45 9678 0056


Godt rustet til fremtiden

Botilbuddet Atterbakken er godkendt efter servicelovens § 107 og har plads til ni borgere. Vores borgere er mellem 18 og 50 år og har ofte det til fælles, at de af forskellige årsager er vanskelige at rumme i almindeligt institutionsregi. Vi har borgere med forskellige former for funktionsnedsættelser såsom sindslidelse, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, udviklingshæmning, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Det er den enkelte borgeres individuelle behov, interesser og formåen, der danner baggrund for hverdagen på Atterbakken. Fælles for alle borgere er fokus på indarbejdelse af ADL-træning i hverdagen.

Vores mål er at hjælpe borgeren til et liv med selvstændighed, selvbestemmelse og ansvar, hvor han/hun får den bedst mulige selvindsigt, erkendelse og accept af sin livssituation.

Atterbakken har åbent 365 dage om året og har døgndækning.

Atterbakken

Godt rustet til fremtiden

Botilbuddet Atterbakken er godkendt efter servicelovens § 107 og har plads til ni borgere. Vores borgere er mellem 18 og 50 år og har ofte det til fælles, at de af forskellige årsager er vanskelige at rumme i almindeligt institutionsregi. Vi har borgere med forskellige former for funktionsnedsættelser såsom sindslidelse, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, udviklingshæmning, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Det er den enkelte borgeres individuelle behov, interesser og formåen, der danner baggrund for hverdagen på Atterbakken. Fælles for alle borgere er fokus på indarbejdelse af ADL-træning i hverdagen.

Vores mål er at hjælpe borgeren til et liv med selvstændighed, selvbestemmelse og ansvar, hvor han/hun får den bedst mulige selvindsigt, erkendelse og accept af sin livssituation.

Atterbakken har åbent 365 dage om året og har døgndækning.

KONTAKT

Aksel Woller, Konstitueret afdelingsleder, Botilbuddet Atterbakken

41 77 66 68
aw@ekkofonden.dk
Få EKKOmagasinet i din indbakke