+45 9678 0056


Beboere og pårørende

På Atterbakken vil vi gerne være med til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende, men det er meget forskelligt, hvorvidt en beboer har gode eller dårlige relationer til sin familie og pårørende. Derfor er det op til beboeren i hvor høj grad og i hvilket omfang, kontakten til familie og pårørende skal foregå.

Personalet er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre beboeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende beboeren. Al information fra Atterbakken omkring beboeren til de pårørende er således altid godkendt af beboeren selv.

Atterbakken beboere og pårørende

Beboere og pårørende

På Atterbakken vil vi gerne være med til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende, men det er meget forskelligt, hvorvidt en beboer har gode eller dårlige relationer til sin familie og pårørende. Derfor er det op til beboeren i hvor høj grad og i hvilket omfang, kontakten til familie og pårørende skal foregå.

Personalet er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre beboeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende beboeren. Al information fra Atterbakken omkring beboeren til de pårørende er således altid godkendt af beboeren selv.

Rikke Charlotte Hansen, afdelingsleder, Botilbuddet Atterbakken

KONTAKT

Rikke Charlotte Hansen, afdelingsleder, Botilbuddet Atterbakken

41 77 65 64
rch@ekkofonden.dk