+45 9678 0056


Borgeren og pårørende

På Atterbakken vil vi gerne være med til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende, men det er meget forskelligt, hvorvidt en borger har gode eller dårlige relationer til sin familie og pårørende. Derfor er det op til borgeren i hvor høj grad og i hvilket omfang, kontakten til familie og pårørende skal foregå.

Personalet er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Atterbakken omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

Atterbakken beboere og pårørende

Borgeren og pårørende

På Atterbakken vil vi gerne være med til at opbygge et støttende samarbejde med familie og pårørende, men det er meget forskelligt, hvorvidt en borger har gode eller dårlige relationer til sin familie og pårørende. Derfor er det op til borgeren i hvor høj grad og i hvilket omfang, kontakten til familie og pårørende skal foregå.

Personalet er underlagt tavshedspligt. Denne gælder også overfor pårørende, medmindre borgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at vi må udtale os til pårørende om forhold vedrørende borgeren. Al information fra Atterbakken omkring borgeren til de pårørende er således altid godkendt af borgeren selv.

KONTAKT

Aksel Woller, Konstitueret afdelingsleder, Botilbuddet Atterbakken

41 77 66 68
aw@ekkofonden.dk
Få EKKOmagasinet i din indbakke