+45 9678 0056


Godt rustet til fremtiden

Botilbuddet Atterbakken er godkendt efter servicelovens § 107 og har plads til ni beboere. Vores beboere er mellem 18 og 50 år og har ofte det til fælles, at de af forskellige årsager er vanskelige at rumme i almindeligt institutionsregi. Vi har beboere med forskellige former for funktionsnedsættelser såsom sindslidelse, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, udviklingshæmning, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Det er den enkelte beboers individuelle behov, interesser og formåen, der danner baggrund for hverdagen på Atterbakken. Fælles for alle beboere er fokus på indarbejdelse af ADL-træning i hverdagen.

Vores mål er at hjælpe beboeren til et liv med selvstændighed, selvbestemmelse og ansvar, hvor han/hun får den bedst mulige selvindsigt, erkendelse og accept af sin livssituation.

Atterbakken har åbent 365 dage om året og har døgndækning.

Godt rustet til fremtiden

Botilbuddet Atterbakken er godkendt efter servicelovens § 107 og har plads til ni beboere. Vores beboere er mellem 18 og 50 år og har ofte det til fælles, at de af forskellige årsager er vanskelige at rumme i almindeligt institutionsregi. Vi har beboere med forskellige former for funktionsnedsættelser såsom sindslidelse, angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, udviklingshæmning, ADHD, tilknytningsforstyrrelse og medfødt eller erhvervet hjerneskade.

Det er den enkelte beboers individuelle behov, interesser og formåen, der danner baggrund for hverdagen på Atterbakken. Fælles for alle beboere er fokus på indarbejdelse af ADL-træning i hverdagen.

Vores mål er at hjælpe beboeren til et liv med selvstændighed, selvbestemmelse og ansvar, hvor han/hun får den bedst mulige selvindsigt, erkendelse og accept af sin livssituation.

Atterbakken har åbent 365 dage om året og har døgndækning.

KONTAKT

Afdelingsleder Mette Ellgaard Skov

+45 4177 6681
mes@ekkofonden.dk